Етнічні проблеми мережевої культури

У ході електронної комунікації ми використовуємо різні норми, правила, ритуали, які регулюють хід обміну ідеями та зміст інформаційних потоків. Одним з регуляційних механізмів цього обміну виступають етичні стосунки. В їх основі лежать уявлення людей про норми, цінності та ідеали. Норми комунікації постійно зазнають змін. На них накладають свій відбиток багато факторів, в тому числі і технологічні параметри. Крім того, зміст багатьох інформаційних потоків в явній або прихованій формі відображає моральні цінності, сповідувані людиною, групою людей, суспільством в цілому. Етичні проблеми пов’язані і з програмами цільового використання комунікаційних технологій у сучасному суспільстві. Обговорення особливостей розвитку регулятивної системи мережевої культури є частиною питання про конфлікт між нормативними системами віртуального і реального світу.
Припустимо, що мережева комунікаційне середовище володіє власними механізмами регулювання відносин між людьми. Тоді було б природним припустити, що вони виробляються в ході адаптації норм організації діяльності в електронному середовищі до системи реальних соціальних відносин. Розглянемо деякі особливості цього процесу. Одним з основних дійових осіб в мережевому обміні, як це не дивно, виступає не сама людина, а його віртуальний імідж. А точніше сказати, віртуальні іміджі, число яких може бути дуже вражаючим. Безліч ролей може програти один і той же чоловік, міняючи їх характеристики від високих до приземленим на власний розсуд. У реальному житті навіть у акторів немає такої свободи у виборі форм для всіляких перевтілень. Але, як показує досвід, більшість людей визнають, що і для такого розкутого, анонімного спілкування залишається актуальним поняття норми і пристойності. Як би не була хороша свобода самовираження, для багатьох людей відповідність загальнолюдським ідеалам в спілкуванні залишається основним орієнтиром і цінністю. Як реальне, так і віртуальне спілкування обумовлено певними традиціями і правилами. Як відомо, абсолютна свобода – це лише міф. Сьогодні багато людей стурбовані проблемою етики мережевих відносин. Вони намагаються визначити рамки дозволеного в мережевому спілкуванні.

Хтось задасть закономірне питання: глобальне комунікаційний простір містить не тільки пізнавальну інформацію, а й чимало матеріалів провокаційного характеру. Деякі дослідники прагнуть відповісти і на це питання. Серед них можна назвати таких авторів як Л. Тираспольський і В. Новіков. Вони вважають, що сучасний етап мережевих відносин є лише початком культурної епохи. Усвідомлене освоєння віртуальної реальності ще не почалося. “Нас несподівано випустили на волю і дали повну свободу дій – ми стали будувати золоту модель іржавої клітини, з якої вийшли” [3]. Ми тільки боязко експериментуємо з властивостями інформаційної мережі, відтворюючи в ній звичний для нас світ з усіма його принадами і вадами: категоричністю суджень, нетерпимістю, прихильністю до сумнівних традицій, боротьбою за виживання, насильством над особистістю і т.д.
Багато дослідників звертають увагу на той факт, що досвід мережевих відносин поволі готує нас до більшої спонтанності, відкритості в комунікаціях і в творчому вираженні своїх ідей. Уже перші проекти-утопії так званих “компьютором” містили в собі програми, спрямовані на вдосконалення творчих ініціатив людини. У мережній культурі вони набули нового звучання у зв’язку з жорсткою конкуренцією особистісних установок, моделей поведінки, корпоративних кодексів, що розгортається на тлі все прискореного інформаційного обміну.
Помітне місце в цьому процесі займає рух за розвиток етично орієнтованих відносин. Мова йде про Рух пристойних сайтів і розробці правил мережевого спілкування. Вони отримали назву “сетікета”. Він накладає певні правила на обираються способи інформування людей і спілкування. Рекомендовані норми пристойності розробляються як для окремих професійних груп, так і для локальних систем спілкування в межах форумів, чатів, відеоконференцій.
Етика мережевих відносин є одним з найбільш значущих елементів мережевої культури. Додають сьогодні правила спілкування в електронному середовищі є експериментальним майданчиком для формування єдиної світової системи загальнолюдських цінностей і стандартів комунікації. Розвиток глобальної комунікаційної середовища пов’язане з формуванням етики нового покоління, ядром якої виступає відповідальне ставлення до майбутнього.

Посилання на основну публікацію