Двійкова система числення

Особлива значимість двійкової системи числення в інформатиці визначається тим, що внутрішнє подання будь-якої інформації в комп’ютері є двійковим, тобто описуваних наборами тільки з двох знаків: 0 та 1.

Переклад чисел з десяткової системи числення в двійкову.
Ціла і дробова частини переводяться порізно. Для переведення цілої частини (або просто цілого числа) необхідно розділити її на нову підставу системи числення (на 2) і продовжувати ділити приватні від ділення до тих пір, поки приватне не стане рівним 0 або менше дільника. Значення одержані залишків, взяті в зворотній послідовності, утворюють шукане двійкове число.
Число можна перевести з двійкової системи в десяткову наступним чином:

Для переведення дробової частини числа треба помножити її на 2. Ціла частина твору буде першою цифрою числа в двійковій системі. Потім, відкидаючи у результату цілу частину, знову множимо на 2 і т.д. Зауважимо, що кінцева десяткова дріб може стати при цьому нескінченної двійковій. Наприклад:
Над числами, записаними в будь-якій системі числення, можна робити різні арифметичні операції.

Посилання на основну публікацію