Блок “Пошук аналогій”

Будемо називати аналогією схожість об’єктів не по взаємозалежної сукупності загальних або індивідуальних характеристик, а за заздалегідь заданими (сформульованим) окремими характеристиками (ознаками).

Поняття аналогії в побуті можна позначити словом “схоже”. Якщо схожість порівнюваних об’єктів досить близьке,

то поняття аналогії нерідко перетинається з поняттям класифікації.

Пошук аналогій з допомогою зони аналізу та розпізнавання необхідний для розуміння сутності і призначення об’єктів, описи яких відсутні в БЗ, але які виникають у зовнішньому середовищі конкретного виробу. Це спроба відповіді на питання “що це таке?”, “Хто це?” шляхом відповіді на питання “на що це схоже?”.

Пошук аналогій є ефективним підмогою процесам розпізнавання і пізнавання для орієнтування вироби в об’єктах зовнішнього середовища. Сказане стосується до розпізнавання об’єктів-речовин і об’єктів-подій, тому при пошуку аналогій виникає необхідність звертатися не тільки до БЗ, але і до пам’яті про що відбулися раніше події, в тому числі про результати приймалися раніше рішень. Для цього необхідно звертатися до інших блоків даної зони і до зони вибору та реалізації рішень.

Посилання на основну публікацію