Блок “Аналіз емоцій”

У даному контексті будемо називати емоціями взаємопов’язані сукупності усвідомлюваних відчуттів, що спонукають виріб до тих чи інших дій. Ці дії призначені для досягнення і збереження позитивних емоцій і для позбавлення від негативних.

Рівноважним станом будемо вважати відчуття емоційної задоволеності.

Позитивні емоції: ситість, безпека, справне функціонування всіх комплексів, відділів та блоків вироби, досягнута мета кожної дії, достатня інформація про поточну ситуацію.

Негативні емоції: голод, небезпека, несправне функціонування будь-якого блоку вироби, недосягнення (повне або часткове) цілі будь-якого конкретного дії, недостатня інформація про поточну ситуацію.

І позитивні, і негативні емоції мають три ступеня вираженості: малу, середню і високу. Вони визначаються сукупністю причин, що задається алгоритмічно. Оскільки позитивні і негативні емоції протилежні за змістом (і знаку), наявність будь-якої з них, незалежно від ступеня вираженості, автоматично виключає існування протилежною.

Повна емоційна задоволеність (емоційний комфорт) забезпечується взаємопов’язаним об’єднанням всіх позитивних емоцій, виражених більшою мірою.

Повна емоційна незадоволеність (емоційний дискомфорт) характеризується прямо протилежним чином.

Взаємні поєднання позитивних і негативних емоцій, виражених в різному ступені, визначають реальний емоційний фон (рівень емоційного комфорту) вироби, що залежить від його справності, стану навколишнього середовища і поставлених цілей.

У сукупності з раціональним вибором оптимальних рішень і додатковою мотивацією формується комплекс команд, що визначають поведінку вироби в кожен даний момент. У загальному вигляді це прагнення до максимального рівня емоційного комфорту.

Посилання на основну публікацію