Бази даних та їх види

Які бувають види баз даних:

Як правило, великі обсяги інформації не дуже зручно зберігати в самій програмі. Для такого зберігання створюються спеціальні інформаційні сховища – бази даних (БД). Наприклад, адреси, телефони, розкладу, ціни, товари, співробітники, … та інші дані зберігають у базах даних.

Дані в базі організовують по зручним правилам, для зчитування програмами або сайтами, а також для використання людьми. Є 3 основних види баз даних (організації інформації):

– ієрархічна БД (база даних): один об’єкт високого рівня має, об’єкти нижчого рівня (предок – нащадок). Наприклад, папки і підпапки на комп’ютері. На диску «C» може зберігатися багато підпапок, в кожній з яких є і інші папки. Але щоб отримати доступ до більш пізнім нащадкам, доводиться відкрити багато папок-предків.

– мережева БД: наприклад, інтернет, де може бути багато предків. Між об’єктами є посилання-переходи, які організовують мережу.

– реляційна БД (РБД): у вигляді таблиці або декількох пов’язаних таблиць.

Посилання на основну публікацію