База даних — коротко

База даних – це зібрання інформації про об’єкт за певними параметрами.

Залежно від того, які зв’язки є між інформацією в базах даних, вони можуть бути реляційні (табличні), ієрархічні і мережні.

Ієрархічні БД відрізняється своїм порядком даних – одні елементи в них вважаються головними, а інші їм підпорядковуються.

Мережеві структури можна назвати більш гнучкими, оскільки зв’язку в них не тільки вертикальні, але і горизонтальні.

Найпростішою БД є реляційна. Вся інформація в ній знаходиться в простих осередках таблиць. Головним достоїнством такої БД є простота використання. Саме таку базу даних вивчають на уроках інформатики і до неї відносять MS Access.

Посилання на основну публікацію