Архітектура комп’ютера

Під архітектурою комп’ютерів розуміють всі їх складові, а також принципи їх роботи. Якщо з’єднати між собою кілька комп’ютерів, то ми можемо отримати готову комп’ютерну мережу.

Є дві основні складові, які необхідні для створення комп’ютерної мережі:

  • Спеціальне обладнання для утворення мережі;
  • Програмне забезпечення, що дозволяє всім комп’ютерам працювати разом.

Комп’ютерною мережею називаються кілька комп’ютерів, з’єднаних між собою спеціальним обладнанням, керована спеціальними програмами, тим самим забезпечуючи обмін і спільне користування інформацією, що зберігається в комп’ютерній мережі.

Лінія зв’язку – це середовище, здатне об’єднати між собою комп’ютери в комп’ютерну мережу, саме за коштами ліній зв’язку відбувається передача інформації.

Якщо якась інформація передається безпосередньо між деякими абонентами. Те це відбувається за коштами каналу зв’язку. Об’єднані лінії зв’язку – це і є канали. Одна лінія зв’язку може належати кільком каналам зв’язку.

Комп’ютерні мережі можуть бути локального користування (на місцях, на підприємстві), регіональні (що належать певному регіону), глобальні мережі.

Посилання на основну публікацію