1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика

Інформатика

Поняття компіляції в інформатиці

0 коментарів

Компіляція в інформатиці - це формування програми, яке включає транслювання всіх програмних модулів.

Під компіляцією розуміються процеси, які полегшують діалог фахівця з написання програм і комп'ютера. Формуючи на етапі завершення...

Математичні основи інформатики

0 коментарів

Для простого обивателя поняття «Інформатика» асоціюється з набором навичок використання комп'ютерної техніки, тобто вивчати інформатику – це значить учитися користуватися різними прикладними програмами.

Але насправді інформатика – це складна наука,...

Растрова і векторна графіка

0 коментарів

Графічні об'єкти можуть бути виражені в різних форматах, різноманіття яких залежить від способу створення зображення. Розрізняють растрові і векторні малюнки, коротко про особливості яких можна дізнатися з цієї статті.

Растрова...

Поняття програмного забезпечення

0 коментарів

Поняття програмного забезпечення. Досить часто в побуті ми називаємо програмне забезпечення словом "програма". Але чим же відрізняється комп'ютерна програма від програми, скажімо, ведення будь-якого свята?

Програма - це послідовність команд,...

Мови програмування та їх застосування

0 коментарів
Програмування як галузь сучасної економіки

Поява комп'ютерів стало однією з головних складових Науково-технічної революції, що почалася в середині минулого століття. Можливості для автоматизації обчислень дозволили не тільки підвищити якість науково-дослідницької,...

Високі і низькі мови програмування

0 коментарів
Еволюція мов програмування з точки зору рівня абстракції

В епоху появи перших комп'ютерів (1940-і рр.) засоби створення комп'ютерних програм були досить складні і вимагали тривалої і складної професійної підготовки. Фактично...

Прийоми системного аналізу

0 коментарів

Універсальних прийомів з проведення системного аналізу через складність предмета дослідження, яким є будь-які складні системи, не існує. Необхідні прийоми розробляються і застосовуються в міру необхідності або тоді, коли не накопичено...

Моделі інформаційних систем

0 коментарів
Поняття і види моделей інформаційних систем

Інформаційною системою (ІС) називається сукупність засобів, пов'язаних з накопиченням, обробкою і використанням інформації.

Прикладами можуть служити державні статистичні служби, бібліотеки, періодичні видання, комп'ютерні програми...

Процесор - коротка інформація

0 коментарів
Що таке процесор?

Якщо ми порівняємо комп'ютер і людини, то центральний процесор (ЦП) у комп'ютера - це головний мозок людини. Саме ЦП обробляє всю інформацію, що знаходиться в своїй пам'яті...

Розповідь на тему "Електронна пошта"

0 коментарів

Головним способом спілкування в мережі Інтернет є електронна пошта. У електронної пошти є кілька схожих функцій зі звичайною поштою. ЕП дозволяє створити назву (заголовок), сформувати текст і відправити його адресату.

...