Зрідження твердого палива

Викопні вугілля являють собою в основному суміші високомолекулярних органічних речовин, які є або складними поліциклічними вуглеводнями, або їх кисневими похідними. Під дією високих температур (400-500 °С) може йти розщеплення цих сполук – крекінг. Якщо крекінг вести р присутності водню і відповідних каталізаторів, то продукти крекінгу, що містять ненасичені та ароматичні вуглеводні, піддаються гидрированию з утворенням рідких насичених вуглеводнів. Процес називається деструктивної гідрогенізацією, а іноді, на ім’я автора першої технологічної розробки (Бергиус), – бергенізаціей.

Для зрідження вугілля ретельно подрібнюють і тонкий порошок його смі- шивают з важким маслом, одержуваних при поділі продуктів зрідження. Вугільну пасту, до якої додають ще зазвичай залізний каталізатор, спеціальним насосом подають в автоклав. Туди ж надходить і водень. Деструктивна гідрогенізація вугілля йде при 450- 500е С під тиском 200-700 am. Процес ведеться безперервно. Гидрірованний суміш розділяється перегонкою на газоподібні продукти, бензин і легкі і середні масла. У залишку після перегонки виходить важке масло; після відділення від нього непрореагировавшего – шого вугілля і золи важке масло повертається в процес для приготування вугільної пасти.

Бензинова фракція і легкі олії є після очищення товарними продуктами, а середнє масло піддається додаткової деструктивної гідрогенізації в реакційних колонах, заповнених каталізатором (найчастіше сірчистим молібденом).

Посилання на основну публікацію