Зміщення хімічної рівноваги

Положення хімічної рівноваги залежить від наступних параметрів реакції: температури, тиску і концентрації. Вплив, який чинять ці фактори на хімічну реакцію, підпорядковуються закономірності, яка була висловлена ​​в загальному вигляді в 1884 році французьким ученим Ле-Шательє. Сучасна формулювання принципу Ле-Шательє така:
Якщо на систему, розташовану в стані рівноваги, надати зовнішній вплив, то система перейде в інший стан так, щоб зменшити ефект зовнішнього впливу.
1. Вплив температури. У кожній оборотної реакції один з напрямків відповідає екзотермічного процесу, а інше – Ендотермічний.
N2 + 3H2s 2NH3 + Q
Пряма реакція – екзотермічна, а зворотна реакція – ендотермічна. Вплив зміни температури на положення хімічної рівноваги підпорядковується наступним правилам:
При підвищенні температури хімічна рівновага зміщується в напрямку ендотермічної реакції, при зниженні температури – у напрямку екзотермічної реакції.
2. Вплив тиску. У всіх реакціях за участю газоподібних речовин, що супроводжуються зміною обсягу за рахунок зміни кількості речовини при переоходе від вихідних речовин до продуктів, на положення рівноваги впливає тиск в системі.
Вплив тиску на положення рівноваги підпорядковується наступним правилам:
При підвищенні тиску рівновагу зсувається в напрямку утворення речовин (вихідних або продуктів) з меншим обсягом;
при зниженні тиску рівновага зсувається в напрямку утворення речовин з великим обсягом
схема
Таким чином, при переході від вихідних речовин до продуктів об’єм газів зменшився вдвічі. Значить, при підвищенні тиску рівновага зміщується в бік утворення NH3, про що свідчать наступні дані для реакції синтезу аміаку при 400 0С:

3. Вплив концентрації. Вплив концентрації на стан рівноваги підпорядковується наступним правилам:
При підвищенні концентрації одного з вихідних речовин рівновага зсувається в напрямку утворення продуктів реакції;
при підвищенні концентрації одного з продуктів реакції рівновагу зсувається в напрямку утворення вихідних речовин.

Посилання на основну публікацію