Зміна властивостей хімічних елементів

Закономірності змін властивостей хімічних елементів в групах і періодах

Зліва направо по періоду (див. Таблицю Менделєєва):

 • металеві властивості простих речовин зменшуються
 • неметалічні властивості збільшуються
 • радіус атома зменшується
 • електронегативність елементів зростає
 • відновні властивості зменшуються
 • окисні властивості збільшуються
 • основні властивості оксидів і гідроксидів зменшуються
 • Кислотні властивості оксидів і гідроксидів посилюються
 • йде збільшення числа електронів на зовнішньому рівні
 • збільшується максимальна валентність елементів

Зверху вниз по групі (див. Таблицю Менделєєва) (для головної підгрупи):

 •  металеві властивості простих речовин збільшуються
 • неметалічні властивості зменшуються
 • радіус атома збільшується
 • електронегативність елементів зменшується
 • основні властивості оксидів і гідроксидів посилюються
 • кислотні властивості оксидів і гідроксидів зменшуються
 • Число електронів на зовнішньому рівні не змінюється

До основних оксидів належать оксиди металів зі ступенем окислення +1 і +2 До кислотних оксидів належать оксиди неметалів і оксиди металів зі ступенем окислення +5, +6, +7 До амфотерним оксидів належать Al2O3, BeO, ZnO, Cr2O3

Посилання на основну публікацію