Жовчні кислоти

З холестерину в печінці утворюються жовчні кислоти (див. С. 307). За хімічною будовою ці сполуки близькі до холестерину. Для жовчних кислот характерна наявність укороченою розгалуженої бічного ланцюга з карбоксильною групою на кінці. Подвійний зв’язок в кільці В відсутня, а кільця А і В сочленени в цис-положенні (див. С. 61). Стероїдний кор містить в положеннях 3, 7 і 12 від однієї до трьох β-гідроксильних груп.

Жовчні кислоти забезпечують розчинність холестерину в жовчі і сприяють перетравленню ліпідів (див. С. 265). У печінці спочатку утворюються первинні жовчні кислоти – холевая і хенодезоксихолева (антроподезоксіхолевая). Дегідроксілірованіе цих сполук по С-7 мікрофлорою кишечника призводить до утворення вторинних жовчних кислот – литохолевой і дезоксихолевої.

Посилання на основну публікацію