Застосування амінів

Аміни широко застосовуються для отримання:

 • ліків;
 • полімерних матеріалів.

Анілін – найважливіша сполука даного класу, яка використовують для виробництва:

 • анілінових барвників;
 • ліків (сульфаніламідних препаратів);
 • полімерних матеріалів (аніліноформальдегідних смол).

Питання:

 • Наведіть по три структурні формули первинних, вторинних і третинних амінів. Назвіть їх.
 • Складіть структурні формули ізомерів пропілетіламіна. До яких типів органічних сполук відносяться ці речовини? Дайте їх назви.
 • Як впливає здатність утворювати водневі зв’язки на фізичні властивості амінів?
 • Знайдіть масу 19,6%-го розчину сірчаної кислоти, здатного прореагувати з 11,2 л метиламіну (н. у.) з утворенням середньої солі.
  Складіть схему отримання діетиламіну з етена і неорганічних речовин. Запишіть рівняння реакцій.
 • Поясніть, чому основні властивості аніліну виражені слабше, ніж у аміаку і аліфатичних амінів.
 • При додаванні до бромної води аніліну випадає білий осад. Поясніть зміни і приведіть рівняння реакцій.
Посилання на основну публікацію