Закон збереження маси речовин

Закон збереження маси теоретично був описаний в 1748 році, а експериментально підтверджено в 1756 році російським вченим М. В. Ломоносовим. Ломоносов визначив, що якщо посудину з металом зважити до і після нагрівання, не розкриваючи його, то маса залишиться незмінною.

У 1789 році французький вчений Антуан Лавуазьє підтвердив висновки Ломоносова.

Маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі продуктів реакції.

Атомно-молекулярне вчення пояснює цей закон так: при хімічній реакції загальна кількість учасників атомів не змінюється, а відбувається лише їх перегрупування. Так як число атомів до і після реакції не змінюється, то їх загальна маса теж не змінюється.

 

Закон збереження маси речовин

 

Модель хімічної реакції.

На основі закону збереження маси речовин проводять кількісний хімічний аналіз.

Наведемо приклад. Складемо хімічне рівняння реакції розкладу води:

H2O → H2 + O2,

Число атомів кисню зліва від стрілки, тобто до реакції, менше в два рази, ніж праворуч, тобто після реакції. Для зрівняння кількості речовин до і після реакції, потрібно поставити коефіцієнт 2 перед формулою води у лівій частині рівняння:

2H2O → H2 + O2

Ще приклад:

Ag + S → Ag2S

2Ag + S = Ag2S

Необхідно знати формули речовин, що вступили в реакцію (реагентів) і формули речовин, отриманих в результаті реакції (продукти реакції).

Число атомів кожного елемента в лівій частині рівняння дорівнює числу атомів цих елементів у правій частині рівняння. Для врівноваження підбирають і розставляють перед формулами відповідні коефіцієнти.

Ліву і праву частини рівняння можна міняти місцями.

Не можна переносити формули речовин з однієї частини рівняння в іншу.

Посилання на основну публікацію