Закон сталості складу

Всі індивідуальні речовини мають постійний якісний і кількісний склад незалежно від способу їх отримання.

На підставі цього закону склад речовин виражається хімічною формулою за допомогою хімічних знаків та індексів. Наприклад, Н2О, СН4, С2Н5ОН і т.п.

Закон сталості складу справедливий для речовин молекулярної будови. Поряд з речовинами, що мають постійний склад, існують речовини змінного складу. До них відносяться сполуки, в яких чергування нероздільних структурних одиниць (атомів, іонів) здійснюється з порушенням періодичності.

У зв’язку з наявністю з’єднань змінного складу сучасне формулювання закону сталості складу містить уточнення:

Склад з’єднань молекулярногобудови, тобто складаються з молекул, є постійним незалежно від способу отримання.
Склад же сполук з немолекулярной структурою (з атомної, іонної і металевими гратами) не є постійним і залежить від умов отримання.

Посилання на основну публікацію