Закон сталості складу речовини — доповідь

Закон сталості складу речовини є одним з головних законів хімії. Він випливає з атомно-молекулярного вчення. Його суть полягає в тому, що речовини складаються з одних і тих же молекул, тому і склад таких речовин постійний.

Загальні відомості

Француз Ж. Пруст – вчений, який відкрив закон сталості складу хімічної сполуки. Сталося це в 1808 році.

Сучасна формулювання закону полягає в наступному: будь-яке чисте речовина незалежно від способу його отримання має постійний якісний і кількісний склад.

Чисте речовина в даному випадку – речовина, в якому відсутня навіть мала кількість домішки.

Даний закон правдивий лише для елементів з молекулярною структурою.

При утворенні з двох елементів кількох сполук атоми цих елементів з’єднуються один з одним в молекули різного, але певного складу. Наприклад, азот з киснем утворює шість з’єднань.

Закон сталості складу речовини має значуще практичне значення. Він дозволяє виводити хімічні формули.

З’єднання постійного і змінного складу

Російський учений Н.С. Курнаков на початку XX століття виявив з’єднання змінного складу при вивченні сплавів металів. У них на одну одиницю маси елемента може припадати різна маса іншого елемента. При розгляді з’єднання вісмуту з талієм на 1 одиницю маси талію доводиться від 1,24 до 1,82 одиниць маси вісмуту.

Курнаков запропонував з’єднання постійного складу назвати Дальтоніди, а з’єднання змінного складу – бертолідами.

Дальтоніди були названі на честь англійського вченого Дальтона, а бертоліди – на честь французького хіміка Бертолле, який передбачав такі сполуки.

У другій чверті 20 століття виявилося, що сполуки змінного складу можуть зустрітися не тільки серед сполук металів один з одним, але і серед інших твердих тіл, наприклад оксидів, сульфідів, карбідів і т.д.

Уточнена формулювання закону сталості речовини

Для багатьох бертоліди існують межі, в межах яких може змінюватися їх склад. Наприклад, оксид урану (IV) має склад від UO2,5 до UO3, оксид ванадію (II) – від VO0,9 до VO1,3.

Таким чином, має сенс внести уточнення в існуючу формулювання закону сталості складу:

Склад сполук молекулярної структури, тобто що складаються з молекул, є постійним незалежно від способу отримання. Якщо склад з’єднань має немолекулярное структуру (а, наприклад, атомну, іонну), то він не є постійним і залежить від умов отримання.

Що ми дізналися?

У підручнику хімії 8 класу коротко розкривається визначення закону сталості складу речовини, дається його чітке формулювання, а також розглядаються з’єднання змінного і постійного складу. У даній темі розкриваються всі ці аспекти, а також дається визначення Дальтоніди і бертоліди.

Посилання на основну публікацію