Закон сталості складу

Закон сталості складу вперше сформулював в 1808р. французький вчений-хімік Жозеф Луї Пруст.

 

Закон сталості складу формулюється так:

 

Речовина, незалежно від способу його отримання, завжди має сталий якісний і кількісний склад.

 

Речовини з постійним складом названі дальтонидами на честь англійського хіміка Джона Дальтона.

 

Склад дальтонидов описується хімічними формулами з цілими стехіометричними коефіцієнтами, наприклад Н2О, НCl, СН4, СО2, С2Н5ОН.

 

Із закону сталості складу випливає, що при утворенні складного речовини елементи простих речовин з’єднуються один з одним у певних масових частках.

 

Масова частка елемента ωЭ показує, яку частину складає маса цього елемента від маси всього речовини, де

 

n – число атомів;

 

Аге – відносна атомна маса елемента;

 

Mr – відносна молекулярна маса речовини.

  

Закон сталості складу

 

 Розвиток хімії показало, що поряд з речовинами, що мають постійний склад, існують речовини з перемінним складом, який залежить від способу отримання. Такі речовини назвали на честь французького хіміка Клода Бертолле – бертоллидами.

 

Бертоллиды не підкоряються законам стехіометрії. Приклади бертоллидов є в класах оксидів, сульфідів, карбідів, гідридів та ін.

 

Виходячи з вищевикладеного, уточнимо формулювання закону сталості складу:

 

Склад сполук з молекулярною структурою є постійним незалежно від способу отримання. Склад же сполук з немолекулярной структурою (з атомної, іонної і металевою решіткою) не є постійним і залежить від умов отримання.

Посилання на основну публікацію