1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Загальні поняття про лікарські речовини

Загальні поняття про лікарські речовини

На початку уроку вчитель може надати слово окремим учням для короткого повідомлення – історичного нарису про виникнення і розвитку застосування лікарських засобів у боротьбі з хворобами (5 хв), яке старшокласники готують заздалегідь, використовуючи матеріал підручника та іншу літературу. Своєрідним епіграфом до цієї частини уроку може служити вислів основоположника медичної хімії (іатрохіміі) Парацельса: «Явища життєдіяльності організму як хворого так і здорового, можна зрозуміти, лише розглядаючи і оцінюючи відбуваються в ньому хімічні процеси, а вилікування можна досягти за допомогою хімічних засобів».

А ось своєрідним узагальненням по підготовлених учнями матеріалами може стати сформульований російським ученим Д. Л. Романовським в 1891 р загальний хіміотерапевтичний принцип, т. Е. Принцип лікування різних захворювань хімічними препаратами. Ідеальним ліками Д. Л. Романовський вважав «речовина, яка при введенні в хворий організм надасть найменшу шкоду останньому і викличе найбільші деструктивні зміни у вражаючому агента».

Потім вчитель підкреслює, що розвиток уявлень про те, що багато хвороб викликаються різними мікроорганізмами, дозволили створити цілий арсенал антибактеріальних і хіміопрепаратів. Початок йому був покладений німецьким терапевтом і бактеріологом П. Ерліхом, який вперше «хімічно прицілився» в збудника страшного венеричного захворювання – сифілісу, створивши препарат сальварсан, що в перекладі з латинської означає салют, миш’яку.

Початок ери хіміотерапії бактеріальних інфекцій пов’язана з відкриттям антибактеріальних властивостей у досить простого за хімічною структурою органічної сполуки – аміду сульфаниловой кислоти – стрептоциду:

Сенсаційне для 1936 повідомлення німецького вченого Г. Домагка про те, що молекула стрептоциду вбиває бактерії і здатні виліковувати такі важкі інфекційні захворювання, як менінгіт, пневмонію, скарлатину, стало потужним стимулом для розвитку робіт зі створення сульфамідних препаратів.

ПОДІЛИТИСЯ: