Загальна характеристика оксидів

Оксиди – це складні речовини, що складаються з атомів двох хімічних елементів, одним з яких є кисень. Наприклад, CO2, CaO, Fe2O3, K2O. Найвідоміший оксид – це вода – оксид водню (H2O).

Валентність кисню дорівнює II.

Оксиди можна отримати окисленням простих речовин киснем:

S + O2 = SO2
Fe + O2 = Fe2O3

При нагріванні нерозчинних у воді підстав відбувається реакція дегідратації, в результаті якої утворюються оксиди металів:

Mg (OH) 2 = MgO + H2O
2Au (OH) 3 = Au2O3 + 3H2O

При розкладанні ряду кислот виходять оксиди неметалів:

H2CO3 = CO2 + H2O
H2SO4 = SO3 + H2O

При нагріванні карбонатів вони розкладаються на оксид металу і вуглекислий газ:

CaCO3 = CaO + CO2

Розрізняють кислотні та основні оксиди. З перших при приєднанні води утворюються кислоти, а з другого – заснування:

SO3 + H2O = H2SO4
Na2O + H2O = 2NaOH

Кислотні оксиди – це в основному оксиди неметалів. Однак метали з валентністю більше IV утворюють кислотні оксиди. Наприклад, оксид марганцю (VII) Mn2O7 утворює марганцеву кислоту:

Mn2O7 + H2O = 2HMnO4

Кремнієвої кислоті H2SiO3 відповідає оксид SiO2. Однак він не реагує з водою з утворенням кислоти.

Основні оксиди в основному утворюють метали з валентністю від I до III. Багато основні оксиди з водою не взаємодіють. Однак оксиди лужних і лужноземельних металів вступають в реакцію з водою.

Посилання на основну публікацію