Загальна характеристика металів IIIA групи

До даної групи належать: бор (B), алюміній (Al), галій (Ga), індій (In), талій (Tl). З них бор – неметал. Алюміній, галій та індій – амфотерні елементи – можуть бути як донорами, проявляючи кислотні властивості, так і акцепторами, проявляючи основні властивості. Ну а талій – типовий метал.

Загальна характеристика елементів IIIA групи:

  • Низька електровід’ємність.
  • Електронна конфігурація ns2np1. Три неспарених електрона атомів даної групи, що знаходяться в sp2-гібридизації, активно беруть участь в утворенні трьох ковалентних зв’язків. У атомів залишається одна вільна орбіталь. Тому елементи IIIA групи утворюють четверту ковалентний зв’язок за донорно-акцепторного механізму, перебуваючи в стані sp3-гібридизації.
  • Високі значення іонізації атомів, що убувають по ряду Ве-Мg-Са-Sr- Ва.
  • Ступінь окислювання +3, для талію найбільш стійка ступінь +1.

Розглянемо електронні конфігурації металів IIIA групи в основному стані:

1.Бор (B):

Заряд ядра: +5

ЕК в ОС: 1s2 2s22p1

2.Алюміній (Al):

Заряд ядра: +13

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p1

3.Галлій (Ga):

Заряд ядра: +31

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p1

4. Індій (In):

Заряд ядра: +49

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d10 5s25p1

5.Таллій (Tl):

Заряд ядра: +81

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d104f14 5s25p65d10 6s26p1

Посилання на основну публікацію