Загальна характеристика металів IIA групи

Дана група містить: берилій (Be), магній (Mg) і лужноземельні метали: кальцій (Ca), стронцій (Sr), барій (Ba), радій (Ra).

Метали активні, тому в природі у вільному стані не зустрічаються.

Найпоширеніший серед них кальцій, найрідкісніший – радіоактивний радій.

Багато з’єднання лужноземельних металів ізоморфні, тобто подібні за формою і властивостями кристалів.

Загальна характеристика лужноземельних металів IIA групи:

  • Низька електровід’ємність.
  • Електронна конфігурація ns2 – конфігурація благородного газу гелію.
  • Високі значення іонізації атомів, що убувають по ряду Ве-Мg-Са-Sr- Ва.
  • Ступінь окислювання +2.

Розглянемо будову атомів металів IIA групи:

1. Берилій (Be):

Заряд ядра: +4

ЕК в ОС: 1s2 2s2

2.Магній (Mg):

Заряд ядра: +12

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s2

3.Кальцій (Ca):

Заряд ядра: +20

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2

4.Стронцій (Sr):

Заряд ядра: +38

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p6 5s2

5.Барій (Ba):

Заряд ядра: +56

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d10 5s25p6 6s2

6. Радій (Ra):

Заряд ядра: +88

ЕК в ОС: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d104f14 5s25p65d10 6s26p6 7s2

Посилання на основну публікацію