Загальна характеристика інертних газів

Елементи 18 групи гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і радон носять назви інертні, або благородні, гази.

Історична довідка

Гелій відкритий англійським хіміком і фізиком вуликів Рамзаем в 1895 р спектральним способом, раніше в 1881 р італійський вчений Пальміері повідомив про відкриття гелію у вулканічних газах, однак це повідомлення залишилося без уваги.

Неон відкритий вуликів Рамзаем в 1898 р Назва “неон” означає “новий”.

У 1785 р англійський учений Кавендіш виявив у повітрі новий хімічно стійкий газ, але не зміг з’ясувати його природу. Аргон був відкритий в 1894 р лордом Релєєм і вуликів Рамзаем. “Аргон” в перекладі з грецької означає “недеятельной”.

Криптон також був відкритий спектральним методом вуликів Рамзаем в 1898 р Назва “криптон” в перекладі з грецької означає “потайний”.

Ксенон відкритий вуликів Рамзаем і Морісом Вільямом Траверсом в 1898 році. Назва “ксенон” означає “чужий”.

Радон відкривали неодноразово. Хронологічно першою була робота з отримання ізотопів елемента № 86 Резерфорда і Оуенса, виконана в Канаді, в 1898 р, але Ульям Рамзай першим досліджував радон як хімічний елемент і встановив його властивості. Назва “радон” походить від латинського “закінчення”.

Місце благородних газів в Періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Благородні гази розташовані в 18 групі Періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

На зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів міститься 8 електронів, які мають електронну конфігурацію ns2np6, що відповідає стійкої електронної конфігурації. Усередині групи при переході від гелію до радону збільшується радіус атома, зменшується відносна електронегативність, зростає хімічна активність. В даний час отримані хімічні сполуки криптону, ксенону і радону.

Поширеність в природі

Гелій – другий за поширеністю елемент у Всесвіті, в земній корі вміст гелію становить лише 1 · 10-6 мас. %. Гелій – продукт радіоактивного розпаду, міститься в порожнинах гірських порід і в природному газі.

Всі інші інертні гази – компоненти повітря. Вміст у повітрі неону становить 1,8 · 10-3%, аргону – 0,934%, криптону – 1,1 · 10-3%, ксенону – 8,7 · 10-3%, радону – 6,0 · 10-18 %. Радон – радіоактивний елемент.

Посилання на основну публікацію