Загальна характеристика елементів головної підгрупи IV групи

До елементів головної підгрупи IV групи належать вуглець С, кремній Si, германій Ge, олово Sn, свинець Рb. Всі вони відносяться до р-елементам, так як у них добудовується р-електронна оболонка зовнішнього шару (табл. 15).

Зі збільшенням заряду ядра радіус атома зростає і помітно зменшується електронегативність. У зв’язку з цим від вуглецю до свинцю помітно посилюються металеві властивості. Так, свинець має добре виражені металевими властивостями, в той час як вуглець зараховують до неметалів.
Четирехелектронний зовнішній шар і малі атомні радіуси вуглецю і кремнію сприяють утворенню ковалентних зв’язків, які типові для цих елементів. Особливістю як вуглецю, так і кремнію є здатність утворювати довгі ланцюжки з однойменних атомів, що призводить до великої різноманіттю орга-нічних і кремнійорганічних речовин. Вуглець і кремній можуть утворювати як дві, так і чотири валентні зв’язки. Максимальна ступінь окислення елементів головної підгрупи IV групи дорівнює +4. Це говорить про те, що для їх атомів умовно можлива віддача 4 електронів, Прийняти на зовнішній шар вони також здатні не більше електронів. В окисно-відновних реакціях вони поводяться як відновники.

Характеристика елементів 6 підргупи
Характеристика елементів 6 підргупи

Вищі оксиди цих елементів проявляють кислотні властивості. Їм відповідають кислоти, що представляють собою дуже слабкі електроліти. Це говорить про те, що серед головних підгруп IV-VII групи підгрупа вуглецю об’єднує елементи з найменш вираженими неметалевими властивостями. Міцність летючих гідридів помітно зменшується від вуглецю СН4 до свинцю РbН4. Не можна не відзначити характер властивостей оксидів, в яких елементи проявляють ступінь окислення +2. Якщо вуглець утворює при цьому несолеобразующіе окисел СО, то окис свинцю РbО має добре виражені амфотерні властивості.

■ 1. Серед елементів групи вуглецю вкажіть: (Див. Відповідь)
а) елемент з найменшим атомним радіусом;
б) елемент з найбільш вираженими металевими властивостями;
в) формули вищих оксидів елементів групи вуглецю;
г) формули вищих кисневих кислот, відповідних названим окислам;
д) формули нижчих окислів;
е) зміна стійкості летючих водневих сполук (написати ряд формул і стрілкою вказати напрямок зменшення стійкості). (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію