Загальна характеристика бора

 

З природною сполукою бору – бурою – людство знайоме більше тисячі років, як плавня його використовували ще алхіміки.

Вперше елементарний бор отриманий в 1808 р французькими вченими Жозефом Люссаком і Луї Тенаром при відновленні оксиду бору металевим калієм. Оксид бору був отриманий зневодненням борної кислоти. Кілька місяців потому бор вдруге відкрив англійський хімік Гемфрі Деві. Він отримав бор в результаті електролізу розплавленого оксиду бору.

Назва елемента “бор” походить від арабської назви бури «Борак».

Місце бору в Періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Бор розташований в 13 групі Періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

На зовнішньому енергетичному рівні атома вуглецю міститься 3 електрона, які мають електронну конфігурацію 2s22p1. Бор практично завжди виявляє ступінь окислення +3. Бор – типовий неметал.

Поширеність в природі

Бор належить до малопоширених елементів, його вміст в земній корі становить 9 · 10-4 мас. %. У воді океанів міститься 4,6 г / мл бору. У вільному стані в природі не зустрічається, міститься в кисневмісних мінералах. Основний мінерал бору – бура Na2B4O7 · 10H2O.

Посилання на основну публікацію