Явище гомології і гомологічні ряди

При виведенні кожного наступного члена отриманого нами ряду речовин ми віднімали від молекули попереднього речовини атом водню і заміняли його на залишок – СН3, тобто додавали групу – СН2-, що містить один атом вуглецю і два атоми водню. Оскільки склад метану можна виразити формулою С1Н2 +2, то склад наступного члена ряду виразиться формулою С2Н2 • 2 +2 і т. д. якщо допустити, що атоми вуглецю можуть з’єднуватися в молекулах в необмеженій кількості, то ми отримаємо нескінченний ряд речовин, склад яких може бути виражений загальною формулою CnH2n +2. Такий нескінченний ряд речовин, кожен наступний член якого відрізняється від попереднього яа групу СН2, носить назву гомологічного ряду; кожен член цього ряду є гомологів попередніх і, природно, гомологом першого члена ряду – метану. Різниця у складі двох сусідніх членів гомологічного ряду (група СН2) носить назву гомологічної різниці. Всі члени гомологічного ряду мають подібними хімічними властивостями внаслідок подібності їх хімічної будови. Таким чином, гомологами називаються речовини, що відрізняються один від одного за складом на будь-яке число груп СН2, що володіють подібним хімічною будовою і, отже, подібними хімічними властивостями.

Кожен наступний гомолог може бути виведений з попереднього шляхом заміщення на метильної групу атома водню, пов’язаного з вуглецевим атомом вуглецевого скелета, або шляхом впровадження метиленової групи між двома вуглецевими атомами скелета.

Поняття гомології грає найважливішу роль в систематизації та класифікації матеріалу органічної хімії, дозволяючи звести розгляд величезного числа окремих органічних сполук до розгляду цілих гомологічних рядів, всі члени яких мають схожий хімічною будовою, а отже, і подібними хімічними властивостями (гомологічний ряд вуглеводнів, ряд спиртів, ряд кислот і т. д.).

Посилання на основну публікацію