Які солі піддаються гідролізу

Здатність піддаватися цьому процесу залежить від 2-х чинників:

  • зовнішніх умов;
  • властивостей іонів солі.

Оскільки основним з етапів є дисоціація, то зовнішніми факторами, що грають важливу роль, будуть ті умови, завдяки яким вона протікає:

  • збільшення температури;
  • зміна кислотності;
  • додавання розчинів сильних електролітів;
  • збільшення концентрації шуканої солі;
  • зниження тиску.

Що мається на увазі під властивостями іонів електролітів? Їх іонна сила.

До сильних катіонів будуть ставитися лужні метали, а до слабких – елементи другої побічної і третьої головної групи (метали) в таблиці Менделєєва.

До сильних аніонів можна віднести залишки сірчаної, азотної кислоти, галогенідів. До слабких аніонів можна адресувати органічний солі і похідні сірчаної та азотної кислоти.

Найголовніше, що треба знати: гідроліз йде по слабких компонентам!

Йому не будуть піддаватися солі, що містять катіони і аніони сильних електролітів. Також не будуть вступати в цей процес важкорозчинні сполуки, оскільки перший етап процесу у цих речовин дуже утруднений.

Так, не можна провести гідроліз сульфату натрію, хлориду барію, карбонату кальцію та інших з’єднань.

Посилання на основну публікацію