1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Хлорнуватиста кислота і її солі

Хлорнуватиста кислота і її солі

Хлорнуватиста кислота HClO стійка тільки в розбавленому водному розчині.

Спосіб отримання хлорнуватистої кислоти:

1. диспропорціонування хлору в холодній воді:

Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO

Хімічні властивості хлорнуватисту кислоти:

Хлорнуватиста кислота HClO – це слабка кислота, але сильний окислювач.

1. Під дією ультрафіолету (на світлі) хлорнуватиста кислота розкладається:

2HClO → 2HCl + O2

2. Як кислота, хлорнуватиста кислота реагує з сильними основами.

Наприклад, з гідроксидом калію:

HClO + KOH → KClO + H2O

3. Яскраво виражені окисні властивості хлорнуватисту кислоти за рахунок атома хлору в ступені окислення +1. При взаємодії з відновниками хлор, як правило, відновлюється до ступеня окислення -1.

Наприклад, хлорнуватиста кислота окисляє йодоводень

HClO + 2HI → HCl + I2 + H2O

Хлорнуватиста кислота також окисляє, наприклад, пероксид водню:

HClO + H2O2 → HCl + H2O + O2

4. Хлорнуватиста кислота диспропорціонує:

3HClO → 2HCl + НСlO3

Хімічні властивості солей хлорнуватистої кислоти (гіпохлоритів):

1. Більш сильні кислоти витісняють гіпохлорити з солей.

Наприклад, соляна кислота реагує з гіпохлоритом натрію:

NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

Сірчана кислота реагує з гіпохлоритом кальцію:

Ca (ClO) 2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HCl + O2

Навіть вугільна кислота витісняє гіпохлорити:

Ca (ClO) 2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HClO

2. Гіпохлорити вступають в обмінні реакції з іншими солями, якщо утворюється слабкий електроліт.

Наприклад, гіпохлорит кальцію реагує з розчинними карбонатами:

Ca (ClO) 2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaClO

3. При нагріванні гіпохлорити розкладаються:

Ca (ClO) 2 → CaCl2 + O2

ПОДІЛИТИСЯ: