Хлор: характеристика

 Хлор – елемент VII групи Періодичної таблиці Менделєєва Д. І.. На зовнішньому рівні – 7 електронів, тому при взаємодії з відновниками, хлор показує свої окисні властивості, притягаючи до себе електрон металу.

 

Фізичні властивості хлору.

 

Хлор являє собою жовтий газ. Має різкий запах.

 

Хімічні властивості хлору.

 

Вільний хлор дуже активний. Він реагує з усіма простими речовинами, крім кисню, азоту і благородних газів:

 

Si + 2Cl2 = SiCl4 + Q.

 

При взаємодії з воднем при кімнатній температурі реакції практично немає, але як тільки освітлення виступає в якості зовнішнього впливу, виникає ланцюгова реакція, яка знайшла своє застосування в органічній хімії.

При нагріванні хлор здатний витіснити йод або бром з їх кислот:

 

Cl2 + 2HBr = 2HCl + Br2.

 

З водою хлор реагує, частково розчиняючись у ній. Цю суміш називають хлорною водою.

Реагує з лугами:

Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O (холод),

Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3 H2O (нагрівання).

 

Отримання хлору.

 

1. Електроліз розплаву хлориду натрію, який протікає за наступною схемою:

Хлор

 

2. Лабораторний спосіб отримання хлору:

Mno 2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

Посилання на основну публікацію