Хлор та його сполуки

 Хлор – елемент, що стоїть в VII групи періодичної системи Менделєєва, підгрупи галогенів. На зовнішньому рівні має 7 електронів, до завершення рівня не вистачає йому ще 1го. Тому в реакціях з металами (відновниками), хлор, як більш сильний і активний елемент, забирає у металу протон, виявляючи тим самим свої окисні властивості. Сполуки хлору можуть мати різну ступінь окислення (від -1 до +7).

Це жовтий газ, пари якого дуже отруйні. Хлор і його сполуки мають різкий запах (хлорування басейнів). Хлор також чинить подразнюючу дію на очі і дихальну систему.

Хлор і його сполуки мають велику летючість. Їх молекули утримуються тільки ван-дер-ваальсовими зв’язками, які дуже слабкі.

В вільному вигляді не зустрічаються в природі, але поширені в складі мінеральних сполук, в солоній воді.

При розчиненні хлороводонева кислота дисоціює повністю, тому вона належить до сильних кислот.

Посилання на основну публікацію