Хімічні властивості води

Давайте згадаємо все вже відомі нам реакції, в яких бере участь вода. Для цього знову напишемо рівняння зустрічалися раніше реакцій і систематизуємо їх. Виявляється, вода – дуже активну в хімічному відношенні речовину.

1) Вода реагує з багатьма металами з виділенням водню:

2Na + 2H2O = H2 + 2NaOH (бурхливо)

2K + 2H2O = H2 + 2KOH (бурхливо)

3Fe + 4H2O = 4H2 + Fe3O4 (тільки при нагріванні)

Не всі, а тільки досить активні метали можуть брати участь в окисно -відновних реакціях цього типу. Найбільш легко реагують лужні і лужноземельні метали I і II груп.

З неметалів з водою реагують, наприклад, вуглець і його водневе з’єднання (метан). Ці речовини набагато менш активні, ніж метали, але все ж здатні реагувати з водою при високій температурі:

C + H2O = H2 + CO (при сильному нагріванні)

CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2 (при сильному нагріванні)

2) Вода розкладається на водень і кисень при дії електричного струму. Це також окислювально – відновна реакція, де вода є одночасно і окислювачем, і відновником.

Наведемо інші приклади утворення гідратів:

H2SO4 + H2O = H2SO4.H2O (гідрат сірчаної кислоти)

NaOH + H2O = NaOH.H2O (гідрат їдкого натру)

Сполуки, що зв’язують воду в гідрати і кристалогідрати, використовують як осушувачів. З їх допомогою, наприклад, видаляють водяні пари з вологого атмосферного повітря.

6) Особлива реакція води – синтез рослинами крохмалю (C6H10O5) n та інших подібних з’єднань (вуглеводів), яка відбувається з виділенням кисню:

6n CO2 + 5n H2O = (C6H10O5) n + 6n O2 (при дії світла)

Таким чином, майже всі найважливіші хімічні реакції води вже зустрічалися нам в попередніх параграфах.

Посилання на основну публікацію