Хімічні властивості води

Вода є байдужим оксидом. Вода – надзвичайно слабкий електроліт, дисоціюють за схемою:
Н2О ⇄ Н + + ОН-
Деякі найактивніші метали (Na, К, Са, Ва, Аl) можуть витісняти з води водень:
2Na + 2Н2O = 2NaOH + H2 ↑
2Na + 2Н + + 2OH- = 2Na + + 2OН- + H2 ↑
2Na + 2H + = 2Na + + H2 ↑
Розпечене залізо розкладає воду з виділенням водню і утворенням окалини:
3Fe + 4Н2O = Fe3O5 + 4Н2
перегрітий пар
Елементи, які мають більш сильними, ніж кисень, окисними властивостями, наприклад хлор, витісняють кисень з води:
Cl02 + H2O-2 = 2HCl-1 + [O0] Cl02 + 2е- → 2Сl-1
О-2 – 2e- → O0
Розпечене вугілля розкладає воду, утворюючи водяний газ, що представляє собою в основному суміш водню з окисом вуглецю
С + Н2О = СО + Н2
Вода може реагувати з основними і кислотними оксидами, утворюючи основи і кислоти, г Виділення тепла при розчиненні у воді їдких лугів і сірчаної кислоти пояснюється також відбуваються між водою і цими речовинами хімічними реакціями приєднання води.
Вода може вступати в реакцію з солями, утворюючи кристалогідрати. Наприклад, мідний купорос, що має блакитний колір, є продуктам з’єднання білого сульфату міді з водою по-рівняння:
CuSO4 + 5H2O = СuSO4 = 5H2O + Q
Вода є речовиною, досить стійким хімічно, проте може розкладатися під дією електричного струму.
Вода активно вступає в реакції гідролізу зі складними неорганічними і органічними речовинами.
■ 36. Чому воду відносять до числа байдужих окислів? (Див. Відповідь)
37. Цілком чи правильно вираз «натрій розчиняється у воді»?
38. Напишіть рівняння реакцій взаємодії з водою основних і кислотних оксидів. З якими з них вода не реагує?
39. Для якої діли воду піддають електролізу?
40. Вода реагує з солями з утворенням кристалогідратів. Напишіть рівняння реакції освіти кристаллогидрата. Якого іншого характеру взаємодія можлива між водою і солями?
41. У посудину з 200 г води помістили 9,2 г натрію. Яка речовина при цьому утворилося? Розчинно воно? Якщо розчинно, то яка його процентна концентрація в отриманому розчині?
42. До 50 г 30% сірчаної кислоти додали 5 г сірчаного ангідриду. Якою стала концентрація сірчаної кислоти?
43. Серед перерахованих в § 52 властивостей води вкажіть ті, які можна використовувати для отримання водню.
44. Який об’єм водню може бути отриманий при взаємодії 5 кг заліза з перегрітою парою, якщо 10% ваги заліза прихо-
диться на окалину, а 20% отриманого водню губляться?
45. Скільки окису міді можна відновити воднем, отриманим в попередній задачі? (Див. Відповідь)
Вода, що входить до складу кристалів, називається кристалізаційної водою. Вона хімічно пов’язана з речовиною і додає кристалу відповідні властивості. Наприклад мідний кynopoc, CuSО4 · 5H2O у вигляді кристаллогидрата з п’ятьма молекулами води має яскраво-блакитне забарвлення, яку він втрачає при прожаренні внаслідок видалення кристалізаційної води (рис. 45). Природний гіпс CaSО4 · 2H2О при слабкому нагріванні відокремлює одну молекулу води, перетворюючись на з’єднання складу 2CaSО4 · H2O, зване напівводним гіпсом. Цей гіпс має здатність «схоплюватися», т. Е. При змішуванні з водою приєднувати до себе відсутню молекулу води і укріпляти, утворюючи двуводний гіпс CaSО4 · 2H2О:
2CaSО4 · H2O + 3H2O = 2 (CaSO4 · 2H2O)
Ця реакція знайшла широке застосування в медицині при накладенні гіпсових пов’язок.
Однак якщо гіпс прожарити до повного видалення води
CaSO4 · 2H2O2 = CaSO4 + 2Н2О то реакція стає незворотною і вода до сульфату кальцію більше не приєднується.
Кристалогідрати – це хімічні сполуки солі з водою. Їх зараховують до комплексним з’єднанням. Можна назвати ще багато кристалогідратів, наприклад глауберову сіль
Na2SО4 · 10H2O, залізний купорос FeSО4 · 7H2Оі ін.
■ 46. Скільки потрібно взяти води і кристаллогидрата Na2SO4 · 10H2O, щоб приготувати 200 г 3% розчину сульфату натрію? (Див. Відповідь)
47. У лабораторії для абсолютування спирту застосовують безводний сульфат міді, з яким кип’ятять спирт, поки сульфат міді не придбає блакитне забарвлення. Яка реакція відбувається При цьому? Наскільки збільшиться вага 25 г сульфату міді, якщо вважати, що 75% сульфату перетворилося на мідний купорос?
Скільки відсотків води містилося в спирті, якщо абсолютування піддалося 150 г спирту.
48. 20 a FеSО4 · 7H2O розчинили 180 г води. Яка концентрація отриманого розчину?
49. Що таке двуводний гіпс, напівводний гіпс? Яке застосування вони знаходять в медицині?
50. Яка вода називається кристаллизационной? (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію