1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Хімічні властивості сірчаної кислоти

Хімічні властивості сірчаної кислоти

Сірчана кислота – це сильна двухосновна кислота.

1. Сірчана кислота практично повністю дисоціює в розбавленому в розчині по першій ступені:

H2SO4 ⇄ H + + HSO4-

За другого ступеня сірчана кислота дисоціює частково, веде себе, як кислота середньої сили:

HSO4- ⇄ H + + SO42-

2. Сірчана кислота реагує з основними оксидами, основами, амфотерними оксидами і амфотерними гідроксидами.

Наприклад, сірчана кислота взаємодіє з оксидом магнію:

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

Ще приклад: при взаємодії сірчаної кислоти з гідроксидом калію утворюються сульфати або гідросульфати:

H2SO4 + КОН → KHSО4 + H2O

H2SO4 + 2КОН → К2SО4 + 2H2O

Сірчана кислота взаємодіє з амфотерним гідроксидом алюмінію:

3H2SO4 + 2Al (OH) 3 → Al2 (SO4) 3 + 6H2O

3. Сірчана кислота витісняє слабкіші з солей в розчині (карбонати, сульфіди і ін.). Також сірчана кислота витісняє летючі кислоти з їх солей (крім солей HBr і HI).

Наприклад, сірчана кислота взаємодіє з гідрокарбонатом натрію:

Н2SO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Або з силікатом натрію:

H2SO4 + Na2SiO3 → Na2SO4 + H2SiO3

Концентрована сірчана кислота реагує з твердим нітратом натрію. При цьому менш летюча сірчана кислота витісняє азотну кислоту:

NaNO3 (тв.) + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

Аналогічно – концентрована сірчана кислота витісняє хлороводень з твердих хлоридів, наприклад, хлориду натрію:

NaCl (тв.) + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

4. Також сірчана кислота вступає в обмінні реакції з солями.

Наприклад, сірчана кислота взаємодіє з хлоридом барію:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

5. Розбавлена ​​сірчана кислота взаємодіє з металами, які розташовані в ряду активності металів до водню. При цьому утворюються сіль і водень.

Наприклад, сірчана кислота реагує з залізом. При цьому утворюється сульфат заліза (II):

H2SO4 (разб.) + Fe → FeSO4 + H2

Сірчана кислота взаємодіє з аміаком з утворенням солей амонію:

H2SO4 + NH3 → NH4HSO4

Концентрована сірчана кислота є сильним окислювачем. При цьому вона зазвичай відновлюється до сірчистого газу SO2. З активними металами може відновлюватися до сірки S, або сірководню Н2S.

Залізо Fe, алюміній Al, хром Cr пасивуються концентрованої сірчаної кислотою на холоді. При нагріванні реакція можлива.

6H2SO4 (конц.) + 2Fe → Fe2 (SO4) 3 + 3SO2 + 6H2O

6H2SO4 (конц.) + 2Al → Al2 (SO4) 3 + 3SO2 + 6H2O

При взаємодії з неактивними металами концентрована сірчана кислота відновлюється до сірчистого газу:

2H2SO4 (конц.) + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

2H2SO4 (конц.) + Hg → HgSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

2H2SO4 (конц.) + 2Ag → Ag2SO4 + SO2 ↑ + 2H2O

При взаємодії з лужноземельними металами і магнієм концентрована сірчана кислота відновлюється до сірки:

3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O

При взаємодії з лужними металами і цинком концентрована сірчана кислота відновлюється до сірководню:

5H2SO4 (конц.) + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S ↑ + 4H2O

6. Якісна реакція на сульфат-іони – взаємодія з розчинними солями барію. При цьому утворюється білий кристалічний осад сульфату барію:

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

7. Окислювальні властивості концентрованої сірчаної кислоти проявляються і при взаємодії з неметалами.

Наприклад, концентрована сірчана кислота окисляє фосфор, вуглець, сірку. При цьому сірчана кислота відновлюється до оксиду сірки (IV):

5H2SO4 (конц.) + 2P → 2H3PO4 + 5SO2 ↑ + 2H2O

2H2SO4 (конц.) + С → СО2 ↑ + 2SO2 ↑ + 2H2O

2H2SO4 (конц.) + S → 3SO2 ↑ + 2H2O

Уже при кімнатній температурі концентрована сірчана кислота окисляє галогеноводні і сірководень:

3H2SO4 (конц.) + 2KBr → Br2 ↓ + SO2 ↑ + 2KHSO4 + 2H2O

5H2SO4 (конц.) + 8KI → 4I2 ↓ + H2S ↑ + K2SO4 + 4H2O

H2SO4 (конц.) + 3H2S → 4S ↓ + 4H2O

ПОДІЛИТИСЯ: