Хімічні властивості основ

Основи здатні реагувати з кислотами і кислотними оксидами. В ході взаємодії відбувається утворення солей і води:

  • Ва (ОН) 2 + СО2 → ВаСО3 + Н2О;
  • КОН + HCl → KCl + Н2О.

Луги, гідроксид амонію завжди реагують з розчинами солей, тільки в разі утворення нерозчинних основ:

  • 2КОН + FeCl2 → 2КCl + Fe (ОН) 2;
  • 6NH4OH + Al2 (SO4) 3 → 2Al (OH) 3 + 3 (NH4) 2SO4.

Реакція кислоти з основою іменується нейтралізацією. В ході цієї реакції, катіони кислот Н + і аніони основ ОН утворюють молекули води. Після чого, середа розчину стає нейтральною. В результаті починається виділення тепла. У розчинах, це веде до поступового нагрівання рідини. У разі міцних розчинів, тепла більш ніж достатньо, щоб рідина почала кипіти. Необхідно пам’ятати, що реакція нейтралізації відбувається досить швидко.

Посилання на основну публікацію