Хімічні властивості неметалів – коротко

Хімічні елементи-неметали можуть виявляти як окислювальні, так і відновні властивості, залежно від хімічного перетворення, в якому вони беруть участь.

Атоми самого електронегативного елемента – фтору – не здатні віддавати електрони, він завжди проявляє тільки окисні властивості, інші елементи можуть проявляти і відновні властивості, хоча набагато меншою мірою, ніж метали.

Найбільш сильними окислювачами є:

 • фтор;
 • кисень;
 • хлор,

Переважно відновні властивості проявляють:

 • водень;
 • бор;
 • вуглець;
 • кремній;
 • фосфор;
 • миш’як;
 • телур.

Проміжні окислювально-відновні властивості мають азот, сірка, йод.

Взаємодія з простими речовинами

Взаємодія з металами:

 • 2Na + Cl2 = 2NaCl;
 • Fe + S = FeS;
 • 6Li + N2 = 2Li3N;
 • 2Ca + O2 = 2CaO.

В цих випадках неметали виявляють окисні властивості, вони приймають електрони, утворюючи негативно заряджені частинки.

Взаємодія з іншими неметалами:

Взаємодіючи з воднем, більшість неметалів виявляє окисні властивості, утворюючи леткі водневі сполуки – ковалентні гідриди:

 • 3H2 + N2 = 2NH3;
 • H2 + Br2 = 2HBr.

Взаємодіючи з киснем, всі неметали, крім фтору, проявляють відновні властивості:

 • S + O2 = SO2;
 • 4P + 5O2 = 2P2O5.

При взаємодії з фтором фтор є окислювачем, а кисень – відновником:

 • 2F2 + O2 = 2OF2.

Неметали взаємодіють між собою, більш електронегативний метал грає роль окислювача, менш електронегативний – відновника:

 • S + 3F2 = SF6,
 • C + 2Cl2 = CCl4.
Посилання на основну публікацію