Хімічні властивості миш`яку

Хімічний знак миш’яку As, атомна вага 74,91. Миш’як знаходиться в V групі періодичної системи і є аналогом фосфору й азоту.
Миш’як має чотири енергетичних рівня. На зовнішньому енергетичному рівні у нього 5 електронів; електронна конфігурація зовнішнього шару 4s24р3. Радіус атома миш’яку більше, ніж атома фосфору й азоту, звідси більш низькі значення електронегативності і менша окислювальна здатність.
У природі миш’як зустрічається головним чином у вигляді сірчистих сполук. Мінерали, що містять миш’як, – аурипігмент As2S3 і реальгар As4S4 – застосовувалися раніше в якості фарб (аурипігмент – для золотисто-жовтою, реальгар-для яскраво-червоною). В даний час внаслідок крайньої отруйності не застосовуються. Миш’яковий колчедан FeAsS зустрічається природі разом з сірчаним колчеданом. Якщо нагрівати миш’яковий колчедан без доступу повітря, то з нього досить швидко починає возгоняться миш’як:
FeAsS = FeS + As ↑
Іноді миш’як отримують з аурипігменту, який спочатку обпалюють:
2As2S3 + 9O2 = 6SO2 + 2As2O3

а потім отриманий оксид відновлюють вуглецем:
As2O3 + 3С = ЗСО + 2As
У природі у вільному вигляді миш’як не зустрічається.
Миш’як може бути отриманий у вигляді трьох аллотропних видозмін, з яких найбільш поширений сірий миш’як.

Сірий миш’як темно-сірого кольору з металевим блиском, не розчиняється ні у воді, ні в органічних розчинниках, легко утворює сплави з металами, володіє тепло- і електропровідністю. Його щільність 5,73. Все це вказує на те, що у миш’яку вже проявляються металеві властивості. Як метал він менш активний ніж водень, і не витісняє його з кислот.
Жовтий миш’як – жовта кристалічна, легко окисляющееся речовина, досить легко переходить в сірий миш’як.
Чорний миш’як – аморфна речовина, що переходить при слабкому нагріванні в сірий миш’як – найбільш стійку форму.

Хімічні властивості миш’яку підкреслюють його амфотерность. Наприклад, миш’як реагує з хлором, утворюючи хлорид миш’яку:
2As + 3Сl2 = 2AsCl3.
Це сіль, в якій миш’як грає роль тривалентного металу.
При згорянні миш’яку на повітрі або в кисні утворюється миш’яковистий ангідрид:
4As + 3О2 = 2As2O3
в якому миш’як поводиться як Кислотоутворюючі елемент. Миш’яковистий ангідрид має білий колір і тому отримав назву «білого миш’яку», яке, як ясно з формули, не відповідає складу з’єднання. Цей ангідрид погано розчинний у воді.

■ 60. Зобразіть розподіл електронів по енергетичним рівням атома миш’яку та розміщення електронів на орбіталях зовнішнього шару.
61. Які аллотропние видозміни має миш’як?
62. Що таке «білий миш’як»? (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію