Хімічні властивості фосфорної кислоти

Фосфорна кислота – це кислота середньої сили (по другого і третього ступеня слабка).

1. Фосфорна кислота частково і поступово дисоціює у водному розчині.

H3PO4 ⇄ H + + H2PO4-

H2PO4- ⇄ H + + HPO42-

 HPO42- ⇄ H + + PO43-

2. Фосфорна кислота реагує з основними оксидами, основами, амфотерними оксидами і амфотерними гідроксидами.

Наприклад, фосфорна кислота взаємодіє з оксидом магнію:

2H3PO4 + 3MgO → Mg3 (PO4) 2 + 3H2O

Ще приклад: при взаємодії фосфорної кислоти з гідроксидом калію утворюються фосфати, гідрофосфат або Дигідрофосфат:

H3PO4 + КОН → KH2РО4 + H2O

H3PO4 + 2КОН → К2НРО4 + 2H2O

H3PO4 + 3КОН → К3РО4 + 3H2O

3. Фосфорна кислота витісняє слабкіші кислоти з їх солей (карбонатів, сульфідів і ін.). Також фосфорна кислота вступає в обмінні реакції з солями.

Наприклад, фосфорна кислота взаємодіє з гідрокарбонатом натрію:

Н3PO4 + 3NaHCO3 → Na3PO4 + CO2 + 3H2O

4. При нагріванні H3PO4 до 200 ° С відбувається відщеплення від неї молекули води з утворенням пірофосфорної кислоти H2P2O7:

2H3PO4 → H2P2O7 + H2O

5. Фосфорна кислота взаімодествія з металами, які розташовані в ряду активності металів до водню. При цьому утворюються сіль і водень.

Наприклад, фосфорна кислота реагує з магнієм:

2H3PO4 + 3Mg → Mg3 (PO4) 2 + 3H2

Фосфорна кислота взаємодіє також з аміаком з утворенням солей амонію:

2H3PO4 + 3NH3 → NH4H2PO4 + (NH4) 2HPO4

7. Якісна реакція на фосфат-іони і фосфорну кислоту – взаємодія з нітратом срібла. При цьому утворюється яскраво-жовтий осад фосфату срібла:

Н3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + 3НNO3

Посилання на основну публікацію