Хімічні властивості багатоатомних спиртів

Поліспирти є більш сильними кислотами, ніж одноатомні.

Для багатоатомних спиртів характерні такі ж, як і для одноатомних, реакції з лужними, лужноземельними металами. При цьому в молекулі спирту заміщається різне число атомів водню ОН-груп. В результаті утворюються солі. Наприклад:

Оскільки поліспирти мають кислотними властивостями більше одноатомних, то вони охоче реагують не тільки з металами, а й з їх гідроксидами важких металів. Реакція з гідроксидом міді 2 є якісною реакцією на багатоатомні спирти. Блакитний осад при взаємодії з багатоатомним спиртом переходить в яскраво синій розчин.

Реакція етерифікації, тобто взаємодія з органічними і кислородсодержащими неорганічними кислотами з утворенням складних ефірів:
C6H5ONa + CH3COCl → C6H5OCOCH3 + NaCl
Дана реакція каталізується сильними неорганічними кислотами і є оборотною. Тому, що утворюється складний ефір відганяють з реакційної суміші, для зміщення рівноваги вправо за принципом Ле – Шательє.

Реакція з галогеноводородами відбувається за механізмом нуклеофільного заміщення, отже, одна або кілька ОН-груп заміщуються на атоми галогену. Наприклад:
СН2ОН-СН2ОН + НСІ → СН2ОН-СН2СI + Н2О.

Посилання на основну публікацію