Хімічні властивості алкілгалогенідів

1. Відновлення:
а) Н3С-СН2-J + H2 → Н3С-СН3 + HJ (відновлення воднем каталітичне або в момент виділення);
б) Н3С-СН2-J + HJ → Н3С-СН3 + J2 (відновлення йодистим воднем).

2. Гідроліз:
Н3С-СН2-J + H2О ↔ Н3С-СН2-ОН + HJ (гідроліз у воді – звернемо, в присутності основи – незворотній, механізм реакції-SN2)

3. Освіта простих ефірів:
Н3С-СН2-ОNa + СН3-J → Н3С-СН2-O-CH3 + NaJ (механізм реакції-SN2)

4. Освіта складних ефірів:
Н3С-СН2-СООNa + СН3-J → Н3С-СН2-СОO-CH3 + NaJ (реакція йде краще з Ag – солями карбонових кислот, тому рівновагу зміщений освітою малорозчинних галогенідів срібла, механізм реакції-SN2).

5. Освіта нітріли:
Н3С-СН2-Сl + KCN → Н3С-СН2-CN + KCl (далі нітрили можна перетворювати на карбонові кислоти, аміди кислот, аміни. Механізм реакції-SN2).

6. Освіта нітратів:
Н3С-СН2-Сl + AgNO2 → Н3С-СН2-NO2 + AgCl
(Механізм реакції-SN2 або SN1)

7. Освіта амінів:
Н3С-СН2-Сl + 2NH3 → Н3С-СН2-NH2 + (Н3С-СН2) 2NH + NH4Cl + … (реакція Гофмана, механізм реакції-SN2)

8. Освіта алкенів:
Н3С-СН2-Сl + KОН → Н2С = СН2 + KCl + Н2О (в розчині лугів у спирті, піридині, хіноліні, амінів. Загальне найменування реакцій цього типу-дегідрогалогенірованіе, реакція розкладу. Протікають при нагріванні).

Ці реакції мають багато в чому схожі механізми, розгляд яких піде далі.

Реакції нуклеофільного заміщення та елімінування

Нуклеофільне заміщення SN1 і SN2.

За механізмом SN2 (від англ Substitution Nucleophilic, заміщення нуклеофільне бімолекулярного) протікає заміщення у стерически незатрудненное первинних алкилгалогенидов. Схема реакції SN2.
За механізмом SN1 (мономолекулярної заміщення) реагують третинні алкилгалогенідамі, а також аллільних і бензильну галогеніди, здатні легко отщеплять галоген внаслідок утворення порівняно стійкого карбкатиона. За механізмом SN1 реагують також і деякі стерически утруднені первинні алкилгалогенідамі, наприклад, неопентілбромід, але в цьому випадку реакція йде дуже повільно. Схема реакції SN1.
Вторинні алкилгалогенідамі (наприклад, ізпропілгалогеніди, втор-бутил-галогеніди) реагують за змішаним механізму- SN2 і SN1.

Нуклеофільне заміщення завжди конкурує з реакціями елімінування Е1 і Е2.

Реакція розкладу Е1, Е2.

Конкурують з реакціями заміщення, відповідно, SN1 і SN2. Реакції Е1 і SN1 мають спільну лімітуючу стадію (освіта карбкатиона).

Посилання на основну публікацію