Хімічні рівняння: пояснення

 Хімічне рівняння – це умовне зображення хімічної реакції за допомогою хімічних формул речовин, числових коефіцієнтів і математичних символів.

При запису хімічних рівнянь повинен суворо дотримуватися закон збереження маси: маси вступили в реакцію речовин, дорівнюють масі продуктів реакції.

Хімічна реакція – процес, при якому речовини, що володіють певним складом і властивостями, перетворюються в інші речовини – з іншим складом і властивостями. При цьому в складі атомних ядер змін не відбувається.

Хімічні реакції завжди супроводжуються фізичними ефектами – поглинанням або виділенням теплоти, змінами агрегатного стану і забарвлення речовин.

Необхідно дотримуватися певні правила складання хімічних рівнянь.

 

правила складання хімічних рівнянь

Приклад складання хімічного рівняння:

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O

зліва 2 атома Fe – справа 1 атом Fe (множник 2)

зліва 3 атома O – справа 1 атом O (множник 3)

Потім підбирається коефіцієнт для H2O:

зліва 2 атома H – справа 2 атома H (множник 1), але оскільки справа 3 атома O, то множник для H2O отримуємо 3. Н у правій частині рівняння має множник 6, для рівноваги Н, в лівій частині використовуємо множник 3.

Підсумкове хімічне рівняння:

 

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O,

 

Випадання осаду в результаті хімічної реакції позначається в хімічному рівнянні стрілкою вниз ↓. Це означає, що нерозчинне з’єднання:

 

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓+ 2NaCl,

 

Виділення газу в результаті хімічної реакції позначається в хімічному рівнянні стрілкою вгору ↑.

 

Zn + 2HCl = H2↑ + ZnCl2.

 

Види хімічних реакцій.

  • реакції сполучення;
  • реакції розкладу;
  • реакції заміщення;
  • реакції обміну.

 

Реакції з’єднання: хоча б два елементи утворюють один продукт:

 

2Na + Cl2 → 2NaCl

 

Реакції розкладання: речовина розпадається на два або більше простих елементу (з’єднання):

 

2H2O → 2H2 + O2

 

Реакція заміщення: обов’язково беруть участь атоми якого-небудь простого речовини, які заміщають атоми одного елемента в складній речовині:

Zn + 2HCl = H2↑ + ZnCl2

 

Цинк замістив водень в його поєднанні з хлором (HCl). Водень при цьому виділяється у вигляді газу.

Реакція обміну: реагенти і продукти реакції є складними речовинами:

 

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓+ 2NaCl

Посилання на основну публікацію