Хімічні реакції та тепло

Хімічні реакції, або виділяють тепло в навколишнє середовище, або навпаки поглинають його.

Якщо у нас енергія вихідних речовин вище енергії одержані від реакції, то зайва енергія виділиться у вигляді тепла. Якщо навпаки, то це тепло буде потрібно добрати.

Тепловий ефект (теплоту реакції) записують буквою Q (в килоджоулях = кДж).

Такі рівняння називають термохімічними і в них в дужках обов’язково вказується агрегатний стан речовини (г – газ, ж – рідина, тв – тверде), так як енергія речовини може відрізнятися в різному стані.

Вивченням теплових ефектів займається розділ хімії: теплохімія.

Q> 0, значить тепло виділилося і реакція називається екзотермічна (екзо – назовні, термо – тепло). Це реакції з лужними металами, галогенами, звичайно, горінням.

2H2 (г) + O2 (г) = 2H2O (ж) + 572 кДж

Якби ми взяли для реакції 10 моль, то виділилося 5720 кДж, тобто моль і виділена енергія знаходяться в прямій залежності.

Q <0, значить тепло поглинулося речовинами всередину і реакція називається ендотермічною (ендо – всередину, термо – тепло). Наприклад, реакції розкладання.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.