1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Хімічні формули — доповідь

Хімічні формули — доповідь

Хімічна формула – це позначення хімічного складу і структури сполук. Для неї використовуються символи хімічних елементів, а також допоміжні знаки (тире, дужки, цифри і т. д.). Хімічні формули – невід’ємна частина мови хімії. Саме з їх допомогою складаються рівняння хімічних реакцій, даються назви хімічних речовин.

Хімічна формула описує одну молекулу (іон, радикал) або 1 моль певного речовини, показуючи, з яких молекул воно складається, скільки атомів кожного елемента міститься в молекулі, йоні або радикал.

Наприклад, формула H2S04 позначає:

  • 1 молекулу (1 моль) сірчаної кислоти;
  • якісний склад: молекула сірчаної кислоти складається з водню, сірки і кисню;
  • той факт, що молекула сірчаної кислоти складається з двох атомів водню, одного атома сірки і чотирьох атомів кисню.

Розрізняються кілька видів хімічних формул.

Найпростішу формулу можна отримати досвідченим шляхом, визначивши співвідношення хімічних елементів в речовині і знаючи, який атомний вага елементів.

Істинну формулу отримують, коли відома молекулярна маса речовини.

Наприклад, найпростіша формула води Н20 збігається з істинною. Кількість атомів водню в два рази більше кількості атомів кисню, причому атом кисню один. Тому формула показує і співвідношення атомів, і їх кількість.

А найпростіша формула бензолу СН відрізняється від істинної С6Н6. Вона показує тільки співвідношення атомів. Справжня ж формула показує точну кількість атомів кожного елемента в одній молекулі. Це кількість зазначено у вигляді нижнього індексу – маленької цифри після символу відповідного елемента. Якщо індекс дорівнює 1, то його не вказують.

У раціональних формулах окремо зображуються групи атомів, які характерні для класів хімічних сполук. Наприклад, для спиртів це група ОН. При записи раціональної формули такі групи атомів часто поміщаються в круглі дужки – (ОН). Квадратні дужки використовують при записі формул комплексних сполук. Наприклад, Kg [Co (CN) 6] – гексаціанокобальтат калію.

Емпіричними формулами називають як справжні, так і прості і раціональні формули. У формулі Маркуша виділяються активне ядро ​​і різні варіанти заступників, тому вона позначає цілі класи речовин.

Особливо цікава структурна формула. З її допомогою показують, як атоми розташовуються в молекулі. Хімічні зв’язку тут позначаються як лінії (риски). Є як двовимірні, так і тривимірні формули. Тривимірні наочніше інших ілюструють склад речовини, взаємне розташування атомів, кут зв’язку і відстань між ними.

ПОДІЛИТИСЯ: