Характеристика хімічного елемента за його позицією в Періодичній системі

Факт того, що властивості хімічних елементів періодично змінюються було відомо до відкриття Періодичного закону Д. І. Менделєєвим. Заслуга Менделєєва в тому, що він відкрив закон природи, що лежить в основі цієї періодичності. Саме використовуючи цей закон, була складена періодична таблиця хімічних елементів. За часів Менделєєва були відкриті ще далеко не всі хімічні елементи, тому складання таблиці було досить складною справою. Менделєєв припустив існування деяких елементів, що незабаром було підтверджено їх відкриттям.

Характеризують хімічний елемент за таким планом.

1. Визначають період, групу і підгрупу хімічного елемента в Періодичної таблиці, його порядковий номер і відносну атомну масу.
Наприклад, Si (кремній) знаходиться в 3 періоді, IV групі, головній підгрупі (A), його порядковий номер 14, маса 28 а.е.м.

2. Визначають є хімічний елемент металом чи ні. Металеві властивості убувають зліва направо і зростають зверху вниз.
Кремній розташований нижче вуглецю (який неметалл) і вище галію (який вже проявляє металеві властивості). Якщо дивитися по періоду то до кремнію знаходиться алюміній (метал), а після нього – фосфор (неметалл). Таким чином, зробити висновок про те, чим є кремній досить складно. Це треба знати. Кремній – це неметалл.

3. Визначають максимальну валентність елемента і складають формулу його вищого оксиду.
Так як кремній знаходиться в IV групі, то його максимальна валентність дорівнює IV, а вищий оксид – SiO2. Даному оксиду відповідає кремнієва кислота, отже, він кислотний.

4. Якщо елемент неметалл, то для нього вказують формулу водневого з’єднання.
Гідрид кремнію – SiH4.

Посилання на основну публікацію