Вуглеводні: хімія

Вуглеводні – це речовини складаються із з’єднань атомів вуглецю і водню, вони відносяться до найпростіших органічних сполук.

Швидше за все, про вуглеводні чули багато людей, які не мають ніякого відношення до хімії, оскільки ці сполуки входять до складу викопного палива – нафти і газу (а також їх похідних), які на початок 21 століття є основними енергетичними носіями в світі, що пов’язано з особливістю їх горіння, в процесі якого вивільняється велика кількість енергії.

Правила систематичної номенклатури Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії ІЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), згідно з якими даються назви вуглеводнів:

Алкани – ковалентний зв’язок між атомами вуглецю утворена тільки однією парою загальних електронів, вона називається простий.
Алкени – ковалентний зв’язок між атомами вуглецю утворена двома парами загальних електронів.
Алкіни – ковалентний зв’язок між атомами вуглецю утворена трьома парами загальних електронів.
З огляду на той факт, що вуглеводневі ланцюги можуть замикатися в кільця, утворюючи цикли, які можуть містити як прості, так і подвійні зв’язку (Циклоалкани, циклоалкени, ароматичні вуглеводні), важко навіть уявити яке велике у різноманітних з’єднань може формуватися за участю атома вуглецю в з’єднаннях з декількома іншими хімічними елементами.

Посилання на основну публікацію