Властивості пептидів

Нижчі поліпептиди в більшості випадків утворюють безбарвні кристали, зазвичай легко розчинні у воді і майже нерозчинні у спирті. Як і амінокислоти, поліпептиди амфотерни і під дією електричного поля в залежності від рН середовища рухаються до анода або катода. 

Пептиди вступають в усі реакції, властиві аминогруппе і карбоксильної групі. Специфічною реакцією пептидів є так звана биуретовая реакція. Лужні розчини пептидів при додаванні солей окисної міді дають характерну забарвлення, обумовлену освітою комплексних аніонів, що містять мідь.

Відповідно до сучасних уявлень, білки складаються з однієї або декількох поліпептидних ланцюгів. Тому особливо важливі ті реакції пептидів, які дозволяють встановити послідовність розташування амінокислотних залишків в ланцюзі

Посилання на основну публікацію