Властивості нітрофенолів

Нітрофеноли – набагато більш сильні кислоти, особливо якщо нітрогрупа знаходиться в орто- або пара-положеннях до гідроксилу (і, тим більше, якщо вона не одна). Орто-нитрофенол досить різко відрізняється від свого пара-ізомери і від самого фенолу тим, що він не асоційований у вуглеводневих розчинах. Фенол, як і всі гідроксильні сполуки, асоційований за рахунок утворення водневих зв’язків між гідроксилом, а п-нитрофенол ще й за рахунок Н-зв’язків між нітрогрупою однієї молекули і гідроксилом інший. У орто-НІТРОФЕНОЛУ воднева зв’язок здійснюється всередині молекули, тому гідроксил вже не здатний до утворення гідроксильних зв’язків на стороні. Така будова обумовлює більш низьку температуру плавлення, більшу розчинність і здатність переганятися з водяною парою (молекули не пов’язані один з одним), а також забарвлення.

Посилання на основну публікацію