Властивості менделевію

Менделевій (Mendelevium; по імені російського хіміка Д. І. Менделєєва), Md – штучно отриманий радіоактивний хім. елемент; ат. н. 101; відноситься до актиноїдів.

Для менделевій характерна ступінь окислення + 3, може мати й ступеня окислення +2 і + 1. Вперше синтезований і ідентифікований (1955) амер. вченими Г. Сиборгом, А. Гиорсо, Б. Гарвеем, Г. Чоппіном і С. Томпсоном у вигляді ізотопу 256Md, лічені атоми догрого були отримані при опроміненні мішені з ізотопу 253Es альфа-частками.

Стабільних ізотопів не має. Відомо 10 ізотопів менделевій з масовими числами від 248 до 252 і від 254 до 258. Найбільш довгоживучий – альфа-радіоактивний ізотоп 258Md, час життя догрого 55 доби.

Посилання на основну публікацію