Властивості кюрію

Кюрій (Curium; по імені франц. Фізиків П. Кюрі і М. Склодовської-Кюрі), Cm – штучно отриманий радіоактивний хім. елемент; ат. н. 96; відноситься до актиноїдів. Блискучий сріблястий метал, менш летючий, ніж америцій по ковкості нагадує металевий плутоній. Для кюрій характерна Ступінь окислювання +3, проте відомі і стійкі з’єднання кюрій зі ступенем окислення +4 (двоокис Cm02 і тетрафторид CmF4,).

Вперше синтезований і ідентифікований в 1944 амер. вченими Г. Сиборгом, Р. Джеймсом і А. Гиорсо у вигляді ізотопу 242Cm, к-рий утворювався при опроміненні мішені з ізотопу 239Рі альфа-частками. Стабільних ізотопів не має. Відомо 13 ізотопів кюрій з масовими числами від 238 до 250. Найбільш доступні ізотопи 242Сm і 244Сm, одержувані в ядерних реакторах при тривалому опроміненні нейтронами плутонію або америцію. Кількість накопиченого ізотопу 244Сm вимірюється кілограмами. Більш довгоживучі ізотопи 245-248Cm утворюються в ядерних реакторах у вигляді суміші, в до-рій при не дуже тривалому опроміненні переважає ізотоп 248Cm, а потім починає накопичуватися ізотоп 248Сm. Ізотопи 245Сm і 247Сm не утворюються у великих кількостях через сильний ділення тепловими нейтронами.

Металевий кюрій існує у двох кристалічних модифікаціях. При кімнатній т-рі метал має подвійну гексагональну структуру щільної упаковки з періодами решітки а = 3,4 ± 0,01 А і з = 11,93 ± 0,02 А. При високій т-рі існує гранецентрированная кубічна решітка з періодом а = 5,039 ± 0,002А. Щільність металу 19,2 г / сл3; tпл +1340 ± 40 ° С. Ізотопи К. знаходять застосування в дослідницьких роботах у сфері ядерної фізики. Зокрема, мішені з ізотопів 246Cm і 248Сm використовують при синтезі далеких трансуранових елементів за допомогою прискорених багатозарядних іонів.

Велике виділення тепла в препаратах з ізотопів 242Cm і 244Сm, обумовлене їх альфа-розпадами, дає можливість використовувати ці ізотопи для створення малогабаритних джерел електр. струму, здатних безперервно працювати протягом декількох місяців.

Посилання на основну публікацію