Властивості йодної кислоти

Йодна кислота HIO4 — слабка кислота, гігроскопічна кристалічна речовина.

Отримання йодної кислоти.

Йодну кислоту можна отримати дією HClO4 на йод в присутності каталізатора:

 lО4 + I2 = 2НІО4 + Cl2.

Електролізом розчину йодноватой кислоти.

 

Властивості йодної кислоти.

 

Йодна кислота добре розчиняється у воді. Кислотні властивості НІО4 виражені набагато слабкіше, ніж у HClO4, в той час, окислювальні властивості у неї виражені набагато яскравіше.

При нагріванні НІО4 розкладається:

 

2HIO4 = I2O5 + O2 + H2O.

Застосування йодної кислоти.

 

Йодна кислота і її солі застосовуються в аналітичній хімії як окислювачі і при аналізі структури вуглеводів.

Йодну кислоту або її солі використовують для окислювального розщеплення вицинальных диолов до альдегідів. Послідовна обробка алкенів OsO4 і NaIO4 (реакція Малапрада) застосовується в сучасному органічному синтезі для окиснення алкенів до альдегідів (на першій стадії утворюється вицинальный діол, на другий він розщеплюється).

Посилання на основну публікацію