Властивості і застосування натрію

Знаходження в природі, отримання натрію

У природі лужні метали у вільному вигляді не зустрічаються. Натрій входить до складу різних сполук. Найбільш важливим є з’єднання натрію з хлором NaCl, яке утворює поклади кам’яної солі (Донбас). Хлорид натрію міститься також в морській воді і соляних джерелах. Натрій належить до поширених елементів. Вміст натрію в земній корі становить 2,64%.

Отримують електролізом розплавленого хлориду натрію або гідроксиду натрію. Застосовується також і відновлення його оксидів, хлоридів, карбонатів алюмінієм, кремнієм, кальцієм, магнієм при нагріванні у вакуумі.

Фізичні властивості натрію

Натрій – сріблясто-білий метал, його щільність – 0,97 г/см3, дуже м’який, легко ріжеться ножем. Між атомами металевий зв’язок. Для речовини з таким зв’язком характерні металевий блиск, пластичність, м’якість, хороша електрична провідність і теплопровідність.

Хімічні властивості натрію

Атом натрію при хімічній взаємодії легко віддає валентні електрони, переходячи в позитивно заряджений іон. На повітрі швидко окислюється, тому його зберігають під шаром гасу.

При згорянні в надлишку кисню утворює пероксид натрію, Na2O2

З воднем при нагріванні утворює гідрид Na + H2 = 2NaH

Легко взаємодіє з багатьма неметалами – галогенами, сіркою, фосфором і ін.

Бурхливо реагує з водою: 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Найважливіші сполуки натрію

Оксид натрію, Na2O (безбарвний)

Пероксид натрію, Na2O2 (жовтий) кристалічна речовина з іонною решіткою, взаємодіє з вологим вуглекислим газом повітря, виділяючи кисень: 2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2
Гідроксид натрію, NaOH – кристалічна біла речовина, порівняно легкоплавка, термічно дуже стійка. При нагріванні випаровується без втрати води. Добре розчиняється у воді, в спиртах.

Галогеніди натрію, безбарвні кристалічні речовини, добре розчинні у воді, за винятком NaF. Для них характерні відновні властивості.

Сульфід натрію, – Na2S. Безбарвна кристалічна речовина з іонною решіткою. Добре розчинні у воді, є сильним відновником.

Солі, всі солі добре розчинні, є сильними електролітами.

Гідрид натрію, NaH – безбарвна кристалічна речовина з кристалічною решіткою типу NaCl, аніоном є H -. Отримують пропусканням водню над розплавленим металом. Піддається термічній дисоціації не плавлячись, легко розкладається водою:

  • 2NaH = 2Na + H2
  • NaH + H2O = NaOH + H2

Застосування натрію

Натрій – найважливіший компонент хімічних виробництв. Використовується в:

  • миловарінні;
  • виробництві скла;
  • дезінфекції.

Натрій важливий для більшості форм життя, включаючи людину. У живих організмах іони натрію разом з іонами калію виконують функцію передавачів нервового імпульсу. Також його іони відіграють важливу роль у підтримці водного режиму організму. Його з’єднання нетоксичні.

Посилання на основну публікацію