Відновлення

Відновлення − це процес отримання електронів речовиною, який супроводжується зниженням ступеня окиснення елемента.

Реакцію відновлення розглянемо на прикладі відновлення іона міді:

 Cu+2O-2 + H20 = Cu0 + H2+1O-2,

 При протіканні цієї реакції електрони, що віддаються воднем, приймаються атомами міді, а ступінь окиснення знижується і змінюється з (+2) на (0), тобто речовина переходить з окисленої форми у відновлену.

Cu+2 +2ē = Cu0,

Речовина, яка в процесі реакції приймає електрони, називається окислювачем. Мідь є окислювачем.

Окислювач містить елемент, ступінь окислення якого в процесі реакції знижується. Значить, окислювачами можуть бути з’єднання з вищою ступенем окислення.

В якості окислювачів використовують:

Метали, ступінь окислення яких дорівнює номеру групи металу або близька до нього. Практично застосовують аміачний розчин оксиду срібла, хлорид ртуті(II), діоксид свинцю, хлорид заліза(III), перманганат калію.

Неметали. Сильними окислювачами є неметали верхній частині VI і VII групи періодичної системи Менделєєва Д. І.. На практиці до окислювача відносять кисень, хлор, бром, фтор, йод, кислоти (сірчана, соляна і азотна кислота).

Посилання на основну публікацію